کارشناس اداره کارگزینی و رفاه هیات علمی  (سیده فایزه تیموری)

1شرح وظایف:

- نظارت بر اجراي دقيق بخشنامه‌هاي آموزشي
- صدور احكام كارگزيني اعضاء هيات علمي
- نظارت بر اجراي قوانين مربوط به افزايش حقوق و مزاياي اعضاء هيات علمي واحد
- نظارت بر اجراي ضوابط در انتخاب مديران اجرايي و مديران گروه و صدور ابلاغ‌ها و احكام حقوقي مربوطه
- تهيه ليست کارکرد حق‌التدريس تمامي اعضاء هيات علمي و اساتید مدعو از آموزش
- اجراي قوانين كميته انتظامي هيات علمي و اساتید مدعو
- اجراي قوانين مربوط به ترفيع (ارتقاء پايه)
- انجام مراحل ارتقاء مرتبه و تبديل وضعيت اعضاء هيات علمي
- انجام امور مربوط به بورس تحصيلي اعضاء هيات علمي
- نظارت بر اجراي ضوابط قانوني مربوطه در امر رعايت حداقل و حداكثر سقف تدريس
- نظارت بر تخصيص دروس مختلف به اساتيد با توجه به رشته و گرايش تحصيلي آنها
- نظارت بر انتخاب مدرس دروس مختلف از طريق گروه‌هاي آموزشي ذيربط
- نظارت بر تكميل واحدهاي موظفي همكاران هيات علمي و رعايت اولويت در تخصيص دروس اضافي به اساتيد غير هيات علمي بر اساس مدرك تحصيلي مرتبه علمي و سوابق تحصيلي
- همكاري با معاونت پژوهشي در جذب و استخدام متخصصين مشمول خدمت وظيفه
- نظارت بر اعطاء تسهيلات مالي مختلف به اعضاء هيات علمي
- استعلام مدارك تحصيلي ارائه شده و ريز نمرات تمامي اعضاء هيات علمي و مدعو از دانشگاه‌هاي محل تحصيل آنها


بخشنامه ها


آیین نامه ماموریت و انتقال اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی Download
تعیین تشویق و رکود علمی اعضای هیات علمی Download
میزان آموزه حق التدریس 94 Download
تخفیف شهریه 94 Download
آئین نامه طرح های پژوهشی سال 94 Download
آیین نامه ماموریت و انتقال اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی93 Download
الزامی بودن مامور به تحصیل 93 Download
بخشنامه پژوهانه93 Download
اعطای بورس داخل برای ارتقای سطح علمی 93 Download
ترفیع سالانه اعضای هیات علمی 93 Download
تشویق مقاله ها و آدرس دهی نویسنده مقالات مستخرج از پایان نامه ها و رساله های دکترای تخصصی93 Download
تشویق مقاله و آدرس دهی مقاله های مستخرج از پایان نامه ارشد و رساله دکترای تخصصی 92 Download
حذف حداقل انتظارات از اعضای هیات علمی در تشویق مقالات علمی 92 Download
ارسال شیوه نامه ایجاد و حمایت از شرکت ها و موسسه های دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامی 92 Download
لزوم اخذمجوز جهت شرکت درهررویداد علمی-پژوهشی92 Download
استاد مشاوره91 Download
بخشنامه سازمان مرکزی دانشگاه آزاد در خصوص فهرست نشریات بی اعتبار 91 Download
بخشنامه استفاده ازمنابع کتابخانه دیجیتال دانشگاه آزاد اسلامی90 Download

فرمها

شرایط تبدیل وضعیت هیات علمی Download
شرایط تبدیل وضعیت هیات علمی 2 Download
چك ليست مدارك مورد نياز جهت تبديل وضعيت اعضاي هيات علمي Download
فرم تبدیل وضعیت اعضا هیات‌علمی از پیمانی به رسمی ازمایش و رسمی قطعی Download
فرم ترفیع سالانه اعضای هیات علمی Download
فرم ارزشیابی پژوهشی برای ارتقا پایه Download
شرایط لازم برای ارتقا مرتبه Download
روند ارتقای مرتبه هیات علمی Download
جدول ارتقاء مرتبه اعضای هیأت علمی Download
فرم ارتقا مرتبه علمی Download
فرم رزومه علمی پژوهشی و اجرایی اساتید Download
فرم شماره 1 Download
فرم درخواست حق التدريس Download
فرم مشخصات متقاضی حق التدریس Download
لیست مدارک مورد نیاز حق التدریس Download