شرح وظایف صندوق رفاه دانشجویی :


- ایجاد تسهیلات و امکانات مالی برای کمک به دانشجویان کم بضاعت و بی بضاعت دانشگاه آزاد اسلامی به منظور ادامه تحصیل و بهبود شرایط زندگی.
- پرداخت وام های شهریه وزارت علوم.
- شرکت در جلسات صندوق رفاه.
نحوه استفاده از خدمات صندوق رفاه دانشجویان ( ضوابط و شرایط ) :
صندوق رفاه دانشجویان واحد رشت برای تامین بخشی از هزینه های دانشجویان مستعد کم بضاعت ، تسهیلات اعتباری به صورت  قرض الحسنه با رعایت آیین نامه به دانشجویان پرداخت می نماید. میزان وام پرداختی بستگی به میزان شهریه هر رشته ی تحصیلی داشته و در هر سال تحصیلی دوبار در ابتدای هر ترم تحصیلی پس از حصول شرایط لازم پرداخت خواهد شد.

انواع قرض الحسنه :

انواع قرض الحسنه عبارتند از :
1- تامین بخشی از شهریه ی تحصیلی
2- تامین بخشی از هزینه های تحصیلی
3- تامین بخشی از اجاره ی مسکن
4- تامین بخشی از هزینه ی ازدواج در حین تحصیل
5- تامین بخشی از هزینه ی ضروری در موارد درمانی و بیمارستانی
- لازم به ذکر است وام وزارت علوم ( وام فراغت از تحصیل ) هر ساله در صورت تامین اعتبار از جانب دولت به دانشجویان محترم اعطا می گردد. اطلاع رسانی در خصوص اعطای وام های شهریه وام وزارت علوم از طریق سایت دانشگاه و همچنین بردهای دانشجویی صورت می پذیرد.

شرایط قرض گیرندگان :

شرایط قرض گیرندگان عبارتند از :
1- رعایت شئون دانشجویی و مقرارت انضباطی که توسط واحد دانشگاهی ابلاغ می شود.
2-  دانشجو از نظر وضع مالی استحقاق دریافت قرض الحسنه را داشته باشد.
3- ثبت نام در حداقل تعداد واحد های درسی مورد لزوم طبق مقرارت آموزشی.
4- دانشجو مشروط نباشد.

نحوه تخصیص وام قرض الحسنه :

صندوق هر واحد با در نظر گرفتن منابع مالی خودش می تواند نسبت به اعطای تسهیلات به دانشجویان واجد شرایط با رعایت ضوابط زیر اقدام نماید.
نحوه اعطای وام قرض الحسنه :
1- صندوق هر واحد دانشگاهی قبل از شروع ترم از بررسی های مقدماتی در حدود امکانات مالی صندوق ، فرم پرسشنامه درخواست تسهیلات قرض الحسنه را در اختیار دانشجویان واجد شرایط قرار می دهد.
2-  پس از جمع آوری پرسش نامه های تکمیلی لیست متقاضیان مربوط به انضمام پرسشنامه ها حداکثر ظرف مدت یک ماه در کمیته مطرح و با رعایت اولویت های مقرر پس از تصویب ، وام قرض الحسنه به دانشجویان واجد شرایط پرداخت خواهد شد که در هنگام ثبت نام مشکل مالی نداشته باشند.

کمیته تصویب کننده وام قرض الحسنه :

درهر واحد دانشگاهی کمیته ای مرکب از سه نفر : رییس صندق واحد و دو نفر مطلع در امور مالی و دانشجویی که پیشنهاد معاونین اداری  و مالی و دانشجویی و حکم رئیس واحد برای مدت 4 سال به این سمت منصوب می شوند ، به منظور بررسی و تصویب وام قرض الحسنه دانشجویان تشکیل می شوند.
تبصره : کلیه اسناد و اوراق بهادار صندوق با امضای دو نفر از سه نفر مذکور ماده فوق خواهد بود که امضای رییس صندوق می باشد مواردی که بدهی دانشجو تبدیل به دین حال خواهد شد :
در موارد زیر کلیه مانده بدهی دانشجو بابت تسهیلات دریافتی تبدیل به دین حال شده و می بایست نسبت به باز پرداخت آن بلافاصله به صورت یکجا اقدام نماید.
1) در صورتیکه دانشجو به هر دلیلی از دانشگاه اخراج گردد و یا به تحصیل خود ادامه ندهد.
2) چنانچه مشخص شود دانشجو به منظور دریافت تسهیلات ، اطلاعات خلاف واقع به دانشگاه ارائه داده است.
3) در صورت تخلف از مقررات انضباطی واحد.
4) عدم پرداخت اقساط تعیین شده در سر رسید های مقرر بدون عذر موجه.
اهم توصیه های صندوق رفاه دانشجویی به دانشجویان محترم :

شماره حساب مربوط به صندوق رفاه دانشجویی به شرح زیر می باشد :

-  شماره حساب ، بانک ملت   1688588565
- از دانشجویان محترم تقاضا می شود جهت پرداخت کلیه دیون خود اعم از اقساط وام و تقسیط شهریه در خصوص شماره حساب مربوط به این اداره دقت لازم را مبذول  فرمایند در غیر اینصورت مسئولیتی متوجه اداره صندق رفاه دانشجویی نخواهد شد.
- دانشجویان محترم می بایست نسبت به پرداخت دیون معوقه خود درتاریخ مقرر شده توسط صندوق رفاه دانشجویی اقدام نمایند ، در غیر این صورت جهت بهره مندی از تسهیلات آتی این اداره محروم خواهند شد.

نحوه وصول مطالبات :

دانشگاه مجاز است برای وصول مطالبات خودش از طریق مختلف ، مراجعه به بدهکار ( دانشجو ) ، یا ضامن متضامنا یا منفردا و یا سایر تضمینات و یا هر نوع دارائی بدهکار سهل ترین راه را انتخاب نماید.

مقررات متفرقه :

مقررات متفرقه عبارتند از :
1) به فارغ التحصیلانی که در دوران دانشجویی از وام قرض الحسنه تحصیلی استفاده نموده اند تا تسویه کامل  بدهی مدرک تحصیلی داده نخواهد شد.
2) صدور گواهی و تسلیم ریز نمرات برای ارائه به دانشگاه های خارج از کشور موکول به تسویه حساب کامل بدهی دانشجو می باشد.
3) مبالغی که به صورت قرض الحسنه یک جا و یا به دفعات به دانشجو پرداخت می شود طبق دفاتر و اسناد مربوط دین مسلم و قطعی دانشجو بوده و بایستی بر اساس ضوابط تعیین شده در موعد مقرر نسبت به باز پرداخت آن بدون هیچ گونه عذر و بهانه ای اقدام نماید.
4) دانشجویانی که بابت اقساط وام و شهریه بدهکار می باشند باید در تاریخ های تعیین شده به صندوق رفاه دانشجویان امور مالی مراجعه و اقدام به پرداخت و تسویه نمایند.
5) دانشجویانیکه به صندوق رفاه دانشجویان ویا خوابگاه های دانشجویی بدهکار می باشند ، توجه داشته باشند تا هنگامی که بدهی خود را در تاریخ معین تسویه ننمایند ، ثبت نام از آنها به عمل نخواهد آمد.

توصیه های  امور مالی دانشجویان :

1- دانشجویان در هنگام  حذف و اضافه باید در زمان مقرر ( تقویم دانشگاهی ) مراجعه و همانند ثبت نام کلیه مراحل را انجام دهند.
2- دانشجویان گرامی دقت فرمایند مبلغ وجه شهریه را حتما به صورت اینترنتی به حساب اعلام شده دانشگاه واریز نموده و از واریز به حساب های دیگر دانشگاه اکیدا خودد اری نمایند.
3- درصورت بروز هر گونه اختلاف حساب با امورمالی ،  در اسرع وقت به امور مالی مراجعه نموده و در غیر این صورت در پایان تحصیل دانشجو در موقع تسویه حساب نهایی رفع خواهد گردید.

نحوه پرداخت شهریه:

پرداخت شهریه به صورت خرید اینترنتی در سایت دانشکاه آزاد اسلامی واحد رشت از سامانه بانک ملی با داشتن حساب سیبا به نام خود یا هرکس از نزدیکان انجام  می پذیرد.

مراحل پرداخت شهریه ثابت و متغیر :

1- پرداخت شهریه ثابت در ابتدای هر نیمسال برای مجاز بودن انتخاب ولحد اینترنتی الزامی است ( 24 ساعت قبل از انتخاب واحد )
2- دریافت فیش ثبت نام ترمی بعد از انتخاب واحد جهت اطلاع از وقت شهریه قابل پرداخت.
3- در صورت تمایل جهت تقسیط شهریه و دریافت وام به صندوق رفاه دانشجویان مراجعه نمایند.
4- پرداخت مانده شهریه متغیر قابل پرداخت در تقویم ثبت نام همان نیمسال.

دانشجویان تحت حمایت بنیاد شهید و کمیته امداد امام (ره ) و سازمان بهزیستی
1- بعد ازانتخاب واحد برای دریافت معرفی نامه به  سازمان های مربوط مراجعه نمایند.
2- بعد ازانتخاب واحد مراجعه به امور مالی برای تعیین سهم سازمان فوق .

فرمها:

درخواست وام میان مدت

فرم تعهد نامه

نمونه گواهی کسر از حقوق