قابل توجه دانشجویان عزیز

رشته های جدید ذیل از نیمسال اول 95-94 دانشجو می پذیرد:


1-مهندسی عمران - عمران کارشناسی پیوسته

2-مهندسی مکانیک حرارت و سیالات کارشناسی پیوسته

3-مهندسی کامپیوتر  کترشناسی ناپیوسته

4-علمی کاربردی معماری  کارشناسی ناپیوسته

5-کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی - بازاریابی

6-کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی - تجارت الکترونیک

7- کارشناسی ارشد برق