تعيين تشويق و ركود علمي اعضاي هيأت علمي (جدید) Download
دستور العمل اجرايي روند بررسي پرونده هاي مربوط به اعطاي ترفيع ساليانه اعضاي هيأت علمي Download
بخشنامه شركت اعضاي هيات علمي در همايشهاي بين المللي معتبر خارج از كشور Download
فرم درخواست شرکت در کنفرانس های خارج از کشور Download
بخشنامه شيوه نامه اجرايي اعطاي پژوهانه به اعضاي هيات علمي Download
فرم امتيازبندي فعاليت پژوهشي براي دريافت پژوهانه Download
نحوه ارائه ادرس كامل و دقيق در مقالات Download
- فهرست وب سایتهای جعلی نشریات علمی مهرماه 94 Download
- فهرست نشریات نامعتبر و جعلی خارجی شهریورماه 94 Download
بخشنامه فرصت مطالعاتي اعضاي هيات علمي Download
آيين نامه پسا دكتري دانشگاه آزاد اسلامي Download
متمم بخشنامه شرکت اعضای هیات علمی در کنفرانس های بین اللملی نامعتبر خارج از کشور Download
  Download


فرمها
فرم صفر طرح پژوهشی Download
فرم قرارداد طرح پژوهشی Download
فرم درخواست امتیاز طرح پژوهشی Download
منشور اخلاقی Download
پرسشنامه ارزیابی طرح پژوهشی Download
فرم درخواست پرداخت 5% اول ناظر Download
فرم درخواست پیش پرداخت 35% اول و 40%دوم طرح Download
فرم ب Download
فرم ارزیابی گزارش دوره ای طرح پژوهشی Download
فرم ارزیابی گزارش نهایی طرح پژوهشی Download
نحوه ارائه گزارش نهایی Download
فرم درخواست تسویه طرح پژوهشی Download
تبدیل وضعیت طرح تحقیقاتی و ورود اطلاعات مستندات خاتمه Download
تعهد نامه( طرح فوق پروژه کارشناسی ارشدو دکتری خود و دیگران نبوده) Download
   
تعهد نامه( انجام و تحویل به موقع طرح پژوهشی Download