برنامه فرهنگی
 
شامل كليه برنامه هايی است كه در جهت تعالی سطح فرهنگی اعضاء تهيه و به مورد اجرا گذاشته می شود. بخشی از اين برنامه ها عبارتند از:
· برگزاری همایش های فرهنگی
· برگزاری انواع مسابقات فرهنگی
· برگزاری اردوهای فرهنگی، سیاحتی و زیارتی
· بازدید از مراکز فرهنگی
· نشست های فرهنگی با برخی از علماء و شخصیت های
برجسته و فرهیخته
· سخنرانی های فرهنگی
· اجرای دوره های آموزشی به روش تحقیقاتی و مطالعاتی
· تهیه کتاب های فرهنگی با استفاده از استادان مجرب و همكاری اعضای باشگاه
· تعريف و اجرای پروژه های مطالعاتی اجتماعی- فرهنگی
· برنامه های ورزشی با مشاركت نهادهای ديگر دانشگاه
· برگزاری نمایشگاههای آثار فرهنگی و هنری
· برگزاری ميزگردهای اجتماعی