قابل توجه اساتيد محترم و دانشجويان گرامي

 
كلاسهاي عملي - آزمايشگاهي - كارگاهي نيمسال تحصيلي جاري از تاريخ 1399/04/21 آغاز مي گردد.

به همين منظور لازم است اساتيد و دانشجويان گرامي بر اساس اطلاعات مندرج در  ابلاغ آموزشي و يا برگه انتخاب واحد خود عمل نموده و در صورت داشتن هرگونه سوال به كارشناس آموزش مربوطه مراجعه فرمايند.

معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي واحد رودبار