دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودبار
پذیرش دانشجو بدون آزمون
با ارائه تسهیلات ویژه


کارشناسی پ