مطابق اعلام مرکز آزمون و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی مهلت ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد سال 1395 تا تاریخ 94/11/15 می باشد.

رشته های کارشناسی ارشد این واحد دانشگاهی :

1- مدیریت بازرگانی گرایش تجارت الکترونیک

2-مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی

3- مهندسی برق افزارهای میکرونانو الکترونیک

4-مهندسی برق سیستمهای الکترونیک دیجیتال

5- مهندسی برق مدارهای مجتمع الکترونیکبا مراجعه به سایت www.azmoon.org  میتوانید ثبت نام کنید.