دکتر محمد حسین سرورالدین رئیس منطقه 17 دانشگاه آزاد اسلامی از اعضائ هیأت رئیسه و کارکنان و اعضاء
هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودبار دیدار و گفتگو کردند در ابتدای این دیدار دکترپرویز رضایی رئیس واحد دانشگاه آزاد اسلامی رودبار ضمن خیر مقدم به ریاست محترم منطقه از عملکرد فرهنگی و عمرانی و جاد زیر ساختهای توسعه واحدو آماده سازی کارگاههای آموزشی در رشته های فنی برق عمران وارائه گزارش به عملکرد مدیریتی خودپرداختند. در این دیدار یک روزه دکتر سرورالدین رئیس محترم منطقه  از نزدیک  بانشست صمیمی با کارکنان و اعضاء هیات علمی به مشکلات صنفی ایشان پاسخ دادندوازفعالیتهای حوزه های مختلف دانشگاه بازدید کردند و طی سخنانی به ضرورت افزایش رشته های کاربردی با توجه به نیاز جامعه و منطقه ارتقاء علمی اساتید و جذب رشته های تحصیلات تکمیلی تاکید کردند. در پایان رئیس منطقه  از کارگاه فنی و آموزشکده سما واحد رودبار بازدید و ضمن اعلام رضایت از فعالیت های فرهنگی و علمی و عمرانی از رئیس 
واحد از خدمات انجام شده تقدیر و تشکر نمودند.