جلسه هم اندیشی فرهنگی با حضور دانشگاههای شهرستان رودبار در دانشگاه علمی کاربردی سید الشهداء رستم آباد تشکیل شد. این نشست که به ریاست فرماندار محترم شهرستان جناب آقای ایرج موذن بود بر ضرورت ایجاد راه کارهای مناسب در جهت توسعه فرهنگ در شهرستان تاکید شد. و هر یک از مسئولین دانشگاهها به بیان دیدگاههای خودشان در خصوص توسعه شاخص های فرهنگی پرداختند و در این بین مهندس فریدون علیزاده مسئول روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودبار شاخص در دانشگاه ازاد را فرهنگ اسلامی دانستند و افزودند امروز یکی از راهبردهای اصلی و اولویت های دکتر دانشجو ریاست عالیه دانشگاه فرهنگ اسلامی است . در پایان با اظهار رضایت از عملکرد فرهنگی واحد رودبار دانشگاههای شهرستان را اتاق فکری برای مسئولین محتر م ادارات و نهادها مخصوصاً حوزه های مختلف فرهنگی دانستند.