برگزاری کارگاه آموزشی جنگ نرم- اهداف و راهبردها در واحد رودبار

این کارگاه ویژه مدیران و کارشناسان فرهنگی منطقه 17 دانشگاه آزاد اسلامی به میزبانی واحد رودبار برگزار گردید. مدرس این کارگاه آقای دکتر طاهری از اینکه واحد رودبار دومین دانشگاه در سطح کشور بوده که این کارگاه در آن برگزار می شود بسیار ابراز خشنودی نمودند. طی این کارگاه 8 ساعته حاضرین با تعریف جنگ نرم چگونگی شناخت آسیبها و تهدیدهایی که یک جامعه مانند دانشگاه را در برمی گیرد و برنامه ریزی برای مقابله با آسیبها و تهدیدها آشنا گردیدند.