بسمه تعالی
 جلسه کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودبار با حضور رئیس واحد دانشگاهی دکتر پرویز رضایی و اعضاء هیأت رئیسه با کارکنان واحد برگزار گردید . در این جلسه پس از تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید دکتر پرویز رضایی رئیس واحد دانشگاه پیرامون موضوعات فرهنگی برگرفته از قرآن، روایات به سخن پرداختند و افزودند
 امروز اوامر رئیس دانشگاه در طریق موضوعات بسیار قابل تقدیر است با تاکید بر اینکه بعضی از موضوعات فرهنگی با همکاری همه معاونین و کارکنان مقدور است افزودند موضوع پوشش و حجاب باید ابتدا توسط اساتید و کارکنان که الگوی علمی و عملی هستند به نحو احسن و شایسته ای انجام پذیرد. انتظار می رود همه همکاران عزیز در حوزه های فرهنگی با دفتر فرهگ تعامل ویژه ای داشته باشند . دکتر پرویز رضایی با تقدیر از فعالیت های فرهنگی بیشتر با توجه به نیازهای جوانان شدند. در ادامه هر کدام از کارکنان به نقطه نظرات خود پیرامون موضوعات مختلف اشاره کردند. در ادامه حجت السلام قاسمی با تشکر از تعامل کارکنان از دکتر رضایی رئیس واحد وهمه معاونین به خاطر تعامل ارزنده و حمایت های کاربردی خودشان از دفتر فرهنگ اسلامی تشکر کردند.