از اساتید محترم تقاضا می شود جهت امضای قرارداد حق التدریس نیمسال سوم سال تحصیلی 91-90 با همراه داشتن ابلاغیه خود نهایتا تا تاریخ 15/6/91 به کارگزینی واحد مراجعه نمائید