انتخاب زبان
جستجوي كاملتر

براي برقراري ارتباط با ما، لطفا نامه‌هاي خود را به آدرس الكترونيكي info@iauroudbar.ac.ir ارسال فرماييد. ما در اسرع وقت به نامه‌هاي شما پاسخ خواهيم داد.


سال اقتصاد و فرهنگ  با عزم ملی و مدیریت جهادی مبارک باد.  
 
 
بار دیگر موسم غربت رسید       موسم کوچ پرستویی رسید

بوی غربت می دهند این کوچه های آشنا
آه آه از کوچه ها، کوچه های بی وفا
رهگذرها و سلام بی جواب مرتضی

فصل تنهایی فصل باران است     خانه زهرا بیت الاحزان است

 


 
ثبت نام بدون آزمون در 17 رشته کارشناسی و کاردانی (پیوسته و ناپیوسته) دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودبار آغاز گردید جهت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 01326221006 تماس حاصل فرمایید.


 
اطلاعیه :
امکان چاپ رایگان مقاله در مجله ISI انجمن بین المللی دانشگاه ها توسط اساتید دانشگاه
 
 
قابل توجه اساتيد محترم هيات علمي

خواهشمند است  رزومه خود را (مانند نمونه)جهت درج در سايت تا تاريخ 30/6/93 به صورت فيل PDF به كارگزيني واحد تحويل دهيد.

 

واحد لاهیجان برگزار می کند:


همایش ملی"عالمان گیلان - خدمات و سبک زندگی" مورخ 93/9/26 (جهت اطلاعات بیشتر به سایت دانشگاه آزاد  اسلامی واحد لاهیجان مراجعه نمایید)
  
 

قابل توجه اعضائ محترم هيات رئيسه ،هيات علمي،كاركنان و دانشجويان گرامي:

جهت دريافت محصول فرهنگي لوح فشرده سريال تصويري "20"به مسئول دفتر رياست و روابط عمومي دانشگاه واحد رودبار مراجعه نمائيد .
فرم شماره یک متقاضیان حق التدریس

                                                         
مراسم جشن دانشجویان جدید الورود
 
مراسم جشن  دانشجويان جديدالورود در سالن همايش دانشكده فني و حرفه اي سما واحد رودبار با حضور مدعو ين ،دانشجويان و هيا ت رئيسه دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودبار برگزار شد.در اين مراسم در ابتدا دكتر رضايي رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودبار ضمن تبريك سا ل تحصيلي جديد ،شروع سال را با نشاط ،با لندگي وموفقيت همراه با منشاء تغيرات و تحولات در زندگيشان و در جامعه دانستند و گفتند:از شا خص هاي  توسعه يا فتگي در جامعه در كنار علم و د ا نش ،تعليم و تربيت است و انتظار جامعه در فضاي علمي از دانشجويان توجه به شاخصه فرهنگ نا ب محمدي (ص) مي باشد.ايشان افزودند:به الحمدا...تو ليد دانش ، اختراع ،ابداع و چا پ مقالات در كشور از نظر توسعه كيفي در رقا بت با دانشگا ههاي دنيا است و براي اينكه بتوانيم از قا بليتها و ظرفيتها ي مو جود در كشور بهره ببريم نياز به تلاش و كوشش مضاعف دارد و اين در صورتي امكان پذير است كه علوم و فنون در جهت توسعه پژوهشهاي علمي كاربردي سيرنمايد و دانشگاه آزاد اسلامي توانسته با ايجاد شركتهاي دانش بنيان اين امر را در كشور تحقق ببخشد.در پايان مسئو ل بسيج دانشجويي به بيان تشريح عملكرد خود در واحد اشاره كرده و برنامه هاي آتي بسيج و چگونگي عضو گيري در فعا ليتهاي بسيج دانشجو يي پرداخت و به نفرات برگزيده علمي و فرهنگي با اهداء جوايز تقدير و تشكر گرديد.
 

 
جلسه حلقه صالحین
 
اولين جلسه حلقه صا لحين بسيج اسا تيد در دانشگاه آزاد اسلا مي وا حد رودبار در سا لن كنفرا نس با حضورمسئو ل، معاون وكارشناس دفتر نها د مقا م معظم رهبري در دانشگا هها ي آزاد ا ستان گيلان ، ا سا تيد ،هيا ت رئيسه و كاركنا ن بر گزار گر ديد .در اين جلسه دكتر رضايي رئيس محترم واحد ضمن خير مقد م به مد عو ين يكي از رسا لتها ي بارز دا نشگاه در كنا ر تو ليدعلم ارا ئه مبا حث فرهنگي و ديني از سو ي اسا تيد و حتي قبل از ورود دانشجو به دانشگاه در مدار س عنوا ن كر دند.كارشناس بر نامه حجه الاسلا م دكتر كر يميا ن مسئو ل محترم نهاد مقا م معظم رهبر ي در استا ن گيلان در اين جلسه پس از گفتما ن و بحث و تبا دل نظر آموزشها ي بنيا دي فرزندان مور د بر رسي قرار گرفت .ايشان افزودند براي تحقق شعائر انقلا ب و تحكيم اعتقا دات ديني با يد ضمن توجه به اصول و مبا ني كلا مي، اسلا مي و قر آني كه اسلام در تما م زمينه ها را هكار و حرف براي توجيه مسائل دارد به مقوله تغيرات بنيا دي در محتويا ت ا عتقا دي درو س از مدارس ابتدايي تا مقا طع عا لي صور ت گيردرا عنوان داشتند و گفتند : در اين راستا امر به معرو ف و نهي از منكر را كه يكي از دستورات دين مبين اسلام است مي تواند راهكشاي بسياري از مشكلا ت در اين راه با شد و اساتيد محترم در تما م گرو ها مي توا نند كمك شايا ني در اين مسير داشته با شند.
 
 
اردوی مشهد مقدس
 
به همت دفتر فرهنگ اسلامي دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودبار با همكاري بسيج داشجويي،   دا نشجويان بسيجي دانشگاه آزاد اسلامي اسلامي واحد رودبار به بارگاه ملكوتي ثا من الحجج علي ابن موسي الرضا مشهد مقدس مشرف شدند.در اين اردوي زيارتي _سياحتي كه مسئول بسيج دانشجويي و كاركنان دانشگاه حضور داشتند مسئول بسيج دانشجويي دانشگاه طي سخناني افزودند :دانشجويان ضمن استفاده از فيوضات معنوي آن امام همام (ع)و ذكر دعا و مناجات خاص آن بارگاه ملكوتي،در كنار برنامه هاي فرهنگي، دانشجويان عزيز بسيجي از برنامه هاي سياحتي اين اردو نيز بهره مند شدند.
 
اخبار و اطلاعیه ها
جمعه 09/08/1393
  •  
  •  
  •  
  •  
  •